Баян-Өлгий аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газар

Go to content

Санал, санаачилгууд

Аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газраас аймгийн ерөнхий боловсролын сургууль, хүүхдийн цэцэрлэгийн эцэг эх, асран хамгаалагчидтай уулзаж, гарсан санал, санаачилгуудыг нэгтгэн хүргүүлж байна.
16/12/2022

Багш мэргэжлийн тасралтгүй хөгжил

Багш мэргэжлийн тасралтгүй хөгжилд аймгийн БШУГ, МУ-ын Зөвлөх багш нарын оролцоо, манлайллыг нэмэгдүүлэх, үндэсний лаборатори сургуулийн тусгай чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Баян-Өлгий аймгийн Булган сумын...
7/11/2022

Тэрбум мод

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилсан “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд мод тарих, арчлах, ургуулах ажилд Боловсрол, шинжлэх ухааны газар, аймгийн...
4/11/2022

Бүх нийт боловсролын төлөө

Аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газар, “Бүх нийт боловсролын төлөө” ИНҮЭвсэл, Өлгий сумын ЕБ-ын 4 дүгээр сургуулийн СЭЭБХ /сургууль, эцэг эх, багшийн холбоо/ хамтран ЕБСургуулийн хүүхэд хамгааллын бодлогын хэрэгжилтийн судалгааг Улаанхус сумын ЕБ-ын 3 дугаар сургууль, Цэнгэл сум
25/10/2022

Улаанхус сум

Улаанхус сумын ЕБ-ын 2, 3 дугаар сургууль, цэцэрлэгүүдэд ажиллалаа.
25/10/2022

Дэлүүн сум

Дэлүүн сумын ЕБ-ын 1, 2, 3 дугаар сургууль, 1, 2 дугаар цэцэрлэгүүдэд ажиллалаа.
22/10/2022

Булган сум

Булган сумын ЕБ-ын 1, 2, 3 дугаар сургууль, 1, 2 дугаар цэцэрлэг
16/10/2022

Ажлын байрны зар

Ногооннуур сумын ЕБ-ын 4 дүгээр сургуульд англи хэлний цагийн багш шалгаруулж авна.
10/10/2022
Back to content